Κεράσματα

Το όνομα “Παπασωτηρίου” είναι άρρικτα συνδεδεμένο με τα κεράσματα, καθώς αυτά αποτελούν την απαρχή της ιστορίας μας.

Με αναλλοίωτη ποιότητα παράγουμε καθημερινά κεράσματα όλων των ειδών για να σας συνοδεύουν σε κάθε επίσκεψη, αλλά και λιγούρα!